Seven Kinds of People...
Shaun Bythell

Cover illustration
November

It has arrived! Elin made the cover illustration for Shaun Bythell's "Seven Kinds of People You Find in Bookshops". It's a dust cover with flaps and hides a kind in a bookcase on the inside of the back (when you've read the book you'll get the joke). The cover shows a few "types" (and lots and lots of books!) but you'll have to read the book to know what they are.

Nu har den kommit! Elin har gjort illustrationen till omslaget av Shaun Bythells "Sju sorters människor du träffar på i en bokhandel". Det är ett skyddsomslag med flikar som döljer ett barn i bokhyllan på insidan av bakpärmen (du förstår skämtet om du läser boken). Omslaget visar några av "sorterna" (och väldigt många böcker!) men du får läsa boken om du vill veta vilka "sorter" det rör sig om.


Later...
Senare...

Winter
Exhibition: Elin Hjulström Lord at Sveriges Fängelsemuseum
Book release: Dillstaligan Fängelsekuppen, illustrated by Gustaf Lord

Spring
Record cover: Kompisitioner, illustrated by Elin Hjulström Lord
Record cover: Catterfly,  illustrated by Elin Hjulström Lord

Old News

Gävlit
Litteratur-
festival

Panel
21/11-2021

"Stories beyond the book"

Daniel Hallbygård and Studio Lord's Elin and Gustaf talk about storytelling beyond the text.

Studio Lord will also be tabling at the literature festival on the same day.

1 pm, Gävle Teater, Free entry.

"Berättelser bortom boken"

Daniel Hallbygård samt Elin och Gustaf från Studio Lord i ett samtal om berättande utifrån ett vidgat textbegrepp.

Studio Lord har också ett bokbord på litteraturfestivalen samma dag.

Söndag 21 November kl. 13.00 - Gävle Teater, Gratis entré


Bollnäs
Museum

Exhibition and Artist Talk
9/10-2021

Elin Hjulström Lord and Gustaf Lord is a husband and wife team who draws comics, illustrate children books and sometimes ventures into fine art. This exhibition will show what they have done so far and how they did it.

As part of the Bollnäs Book Fair, Studio Lord will host an artist talk in the exhibiton. Saturday 9 oct. 1 pm. Welcome.

Makarna Elin Hjulström Lord och Gustaf Lord driver en ateljé där de ritar serier, illustrerar barnböcker och ibland ägnar sig åt konst. Utställning kommer förmodligen att visa vad de har gjort hittills och hur de gjorde det.

I samband med Bollnäs Bokmässa den 9 oktober kommer de också hålla ett föredrag i utställningen. Välkommen klockan 13.00.


Zombie-
kuppen

Book release 6/9 2021

Rock star Megarocker comes to Dillsta for two sold-out concerts and Zasha becomes completely obsessed with getting a selfie. But something is wrong, after every concert the audience's mobile phones have disappeared without a trace! It's up to Dillstaligan to find out the truth behind the mobile thefts, and on the night between the concerts they plan to strike!
It would probably have been a fairly easy task, if it were not for the fact that the nights are starting to get darker, and there seem to be shady creatures among the shadows around the cemetery. Not because Jonathan, Bollan or Zasha believe in ghosts and zombies. Especially not Zasha ...
The books about Dillstaligan are fast-paced and fun reading for primary school age. "The Zombie-heist" is the fourth book in the series by the author duo Jens Lapidus and Hedda Lapidus. The generous and whimsical illustrations are signed Gustaf Lord.

Världsstjärnan Megarocker kommer till Dillsta för två utsålda konserter. Zasha blir helt besatt av att få en selfie med Megarocker. Men det är något som inte stämmer, för efter varje konsert så har publikens mobiltelefoner försvunnit spårlöst! Det blir ett uppdrag för Dillstaligan att ta reda på sanningen bakom mobilstölderna, och på natten mellan konserterna planerar de att slå till!
Det skulle nog varit ett rätt lätt uppdrag, om det inte vore för att nätterna börjar bli allt mörkare, och det verkar röra sig skumma varelser bland skuggorna runt kyrkogården. Inte för att Jonathan, Bollan eller Zasha tror på spöken och zombies. Speciellt inte Zasha...
Böckerna om Dillstaligan är fartfylld och rolig läsning för lågstadieåldern. "Zombiekuppen" är den fjärde boken i serien av författarduon Jens Lapidus och Hedda Lapidus. De generösa och finurliga illustrationerna är signerade Gustaf Lord.


Kartritare
Att navigera i en tid av ovisshet

Exhibition 12/6 - 4/7 2021
at Gävle Konstcentrum

In april 2020 Studio Lord's co-founder Gustaf Lord, was tasked to create a comic book dairy reflecting on the current Covid-19 pandemic. That comic is now part of the exhibition "Kartritare - att navigera i en tid av ovisshet" (Cartographers - navigating a time of uncertainty). Other participating artists include: Lars Brink, Inger Drougge-Carlberg, Samira Englund, Jacob Holmberg, Annelie Krantz, [krig], Erika Lövqvist, Nina Svensson, Po Tidholm, Riitta Tjörneryd och Lena Wennberg.

 Gävle Konstcentrum website

I april 2020 fick Studio Lord medgrundare Gustaf i uppdrag att konstnärligt reflektera över den pågående conrona-pandemin. Det resulterade i en teckna serie som nu finns till beskådan på Gävle Konstcentrum. Utställningen rymmer också verk av: Lars Brink, Inger Drougge-Carlberg, Samira Englund, Jacob Holmberg, Annelie Krantz, [krig], Erika Lövqvist, Nina Svensson, Po Tidholm, Riitta Tjörneryd och Lena Wennberg.

Gävle Konstcentrums hemsida