Folket i Bild
Kulturfront

Magazine cover
16/6 2022

"We have our own voice". The latest issue of Folket i Bild/Kulturfront (which also celebrates the 50th anniversary of the magazine) features a cover illustration by Elin Hjulström Lord. The cover is a remake of a drawing by Mons from one of the very first issues.

"Vi har vår egen stämma". Senaste numret av Folket i Bild/Kulturfront (som också firar tidningens 50-årsjubileum) har en omslagsillustration av Elin Hjulström Lord. Omslaget är en nytolkning av en teckning av Mons från ett av de allra första numren.

 


Catterfly
Metamorphoses

Record cover
10/6 2022

Catterfly makes her debut album with a metamorphic, cosmic journey through sound and music, which offered plenty opportunities for surrealistic retro sci-fi on the cover. Released on Lamour Records with cover illustrations by Elin Hjulström Lord.

Catterfly gör med sitt debutalbum en metamorfisk, kosmisk resa genom ljud och musiklandskap, något som erbjöd många möjligheter till surrealistisk retro-sci-fi på omslaget. Skivan släpps 10 juni på Lamour Records. Omslagsillustrationer av Elin Hjulström Lord.

 


Yumi & Tomu
I Spelmästarens händer

Book release 20/5 2022

Yumi and Tomu are the best of friends and together they post funny videos online. It would actually be a pretty wonderful existence, if it weren't that someone is sending shady text messages to their phones.
They decide to find out who is behind the messages, but realize far too late that they have gone straight into a trap rigged by a person who calls himself the Game Master! Crappy bananas!
Carnivorous plants, radioactive bananas and far too much slime must be overcome if they their freedom back!

This first book about Yumi & Tomu is richly and cleverly illustrated by Gustaf Lord, in a way that makes the reader have to be extra involved in the story. Maybe even Yumi & Tomu need your help to meet the challenges!

Yumi och Tomu är världens bästa vänner och tillsammans lägger de upp knasiga videos på nätet. Det skulle egentligen vara en rätt härlig tillvaro, om det inte vore för att någon börjat skicka skumma sms till deras mobiltelefoner.
De bestämmer sig för att leta reda på vem det är som skickar meddelandena, men inser alldeles för sent att de har gått rakt i en fälla riggad av en person som kallar sig Spelmästaren! Rackarns bananer!
Köttätande blommor, radioaktiva bananer och alldeles för mycket slajm behöver övervinnas om de ska ha en chans att ta sig ut i friheten igen!

Denna första bok om Yumi & Tomu är rikt och klurigt illustrerad av Gustaf Lord, på ett sätt som gör att läsaren måste vara extra engagerad i berättelsen. Kanske behöver t o m Yumi & Tomu din hjälp för att klara utmaningarna!


Fängelse-
kuppen

Book release 28/3 2022

Now it's serious. Zasha's father is in prison, and more and more evidence points to his innocence.
But Jonathan, Bollan and Zasha ​​realize that the work of the police is far too slow, because the real villains do their utmost to destroy the evidence that could acquit the father!
Dillstaligan must take matters into their own hands and free him ...
It'll be the most important and difficult heist ever for Dillstaligan. Now they need to outsmart both the villains and the police.

The books about Dillstaligan are fast-paced and exciting reading for primary school age, with a lot of humor. "The Prison Heist" is the fifth book in the series by the author duo Jens Lapidus and Hedda Lapidus. The generous and ingenious illustrations are signed Gustaf Lord.

Nu är det allvar. Zashas pappa sitter i fängelse, och allt fler bevis pekar mot att han är oskyldigt dömd.
Men Jonathan, Bollan och Z:a inser att polisens arbete går allt för långsamt, för de riktiga skurkarna gör sitt yttersta för att hinna förstöra bevisen som skulle kunnat frikänna pappan!
Dillstaligan måste alltså ta sakerna i egna händer och befria honom...
Det blir den viktigaste och svåraste kuppen någonsin för Dillstaligan. För nu behöver de överlista både skurkarna och polisen.
Samtidigt verkar Zasha ha blivit rädd på riktigt...

Böckerna om Dillstaligan är fartfylld och spännande läsning för lågstadieåldern, med mycket humor. "Fängelsekuppen" är den femte boken i serien av författarduon Jens Lapidus och Hedda Lapidus.


Kompisitioner
Kajsa Magnarsson & Marta Forsberg

Record cover
25/2 2022

Composers and best friends Kajsa Magnarsson and Marta Forsberg spent the pandemic apart. But by sending short sentences, sounds and words back and forth between their homes in Stockholm and Berlin, they transformed their friendship into a joyful collection of short compositions. Released on Lamour Records with cover illustrations by Studio Lord. Each track is represented by one object in the curiosity cabinet.

När tonsättarna och vännerna Kajsa Magnusson och Marta Forsberg samarbetar gör de inte kompositioner utan kompisitioner. Korta meningar och ord som skickats mellan Stockholm och Berlin har bearbetas och förvandlas till små magiska ljudkonstverk. Skivan släpps den 25 februari på Lamour Records. Omslaget är tecknat som ett kuriosakabinet fullt med föremål som relaterar till musiken.


En total tvärnit, liksom
Sveriges Fängelse-
museum

Exhibition
26 Feb – 20 Aug

Together with writer Max Hebert and museum director Desirée Kjellberg, Studio Lord's Elin Hjulström Lord has been spending time in jail. Not for any committed crimes but for the purpose of interviewing prisoners. The inmates' thoughts on freedom, a life in prison and experiences in general has formed the bases of the exhibition. Elin's large single-page comics recreates some of these thoughts.

En utställning om hur det är att sitta frihetsberövad idag på anstalt. Hur påverkas man av att bli frihetsberövad? Vad är frihet?

Under 2021 samtalade museichef Desirée Kjellberg från Sveriges Fängelsemuseum, författaren Max Hebert och konstnären Elin Hjulström Lord med klienter på anstalten Gävle om frihet. Utifrån klienternas tankar, åsikter och livserfarenheter har denna utställning tagits fram, med syfte att skapa en mer nyanserad och fördjupad bild av människor på en anstalt, i vår egen samtid.


Seven Kinds of People...
Shaun Bythell

Cover illustration
November 2021

It has arrived! Elin made the cover illustration for Shaun Bythell's "Seven Kinds of People You Find in Bookshops". It's a dust cover with flaps and hides a kind in a bookcase on the inside of the back (when you've read the book you'll get the joke). The cover shows a few "types" (and lots and lots of books!) but you'll have to read the book to know what they are.

Nu har den kommit! Elin har gjort illustrationen till omslaget av Shaun Bythells "Sju sorters människor du träffar på i en bokhandel". Det är ett skyddsomslag med flikar som döljer ett barn i bokhyllan på insidan av bakpärmen (du förstår skämtet om du läser boken). Omslaget visar några av "sorterna" (och väldigt många böcker!) men du får läsa boken om du vill veta vilka "sorter" det rör sig om.


Gävlit
Litteratur-
festival

Panel
21/11-2021

"Stories beyond the book"

Daniel Hallbygård and Studio Lord's Elin and Gustaf talk about storytelling beyond the text.

Studio Lord will also be tabling at the literature festival on the same day.

1 pm, Gävle Teater, Free entry.

"Berättelser bortom boken"

Daniel Hallbygård samt Elin och Gustaf från Studio Lord i ett samtal om berättande utifrån ett vidgat textbegrepp.

Studio Lord har också ett bokbord på litteraturfestivalen samma dag.

Söndag 21 November kl. 13.00 - Gävle Teater, Gratis entré


Bollnäs
Museum

Exhibition and Artist Talk
9/10-2021

Elin Hjulström Lord and Gustaf Lord is a husband and wife team who draws comics, illustrate children books and sometimes ventures into fine art. This exhibition will show what they have done so far and how they did it.

As part of the Bollnäs Book Fair, Studio Lord will host an artist talk in the exhibiton. Saturday 9 oct. 1 pm. Welcome.

Makarna Elin Hjulström Lord och Gustaf Lord driver en ateljé där de ritar serier, illustrerar barnböcker och ibland ägnar sig åt konst. Utställning kommer förmodligen att visa vad de har gjort hittills och hur de gjorde det.

I samband med Bollnäs Bokmässa den 9 oktober kommer de också hålla ett föredrag i utställningen. Välkommen klockan 13.00.


Zombie-
kuppen

Book release 6/9 2021

Rock star Megarocker comes to Dillsta for two sold-out concerts and Zasha becomes completely obsessed with getting a selfie. But something is wrong, after every concert the audience's mobile phones have disappeared without a trace! It's up to Dillstaligan to find out the truth behind the mobile thefts, and on the night between the concerts they plan to strike!
It would probably have been a fairly easy task, if it were not for the fact that the nights are starting to get darker, and there seem to be shady creatures among the shadows around the cemetery. Not because Jonathan, Bollan or Zasha believe in ghosts and zombies. Especially not Zasha ...
The books about Dillstaligan are fast-paced and fun reading for primary school age. "The Zombie-heist" is the fourth book in the series by the author duo Jens Lapidus and Hedda Lapidus. The generous and whimsical illustrations are signed Gustaf Lord.

Världsstjärnan Megarocker kommer till Dillsta för två utsålda konserter. Zasha blir helt besatt av att få en selfie med Megarocker. Men det är något som inte stämmer, för efter varje konsert så har publikens mobiltelefoner försvunnit spårlöst! Det blir ett uppdrag för Dillstaligan att ta reda på sanningen bakom mobilstölderna, och på natten mellan konserterna planerar de att slå till!
Det skulle nog varit ett rätt lätt uppdrag, om det inte vore för att nätterna börjar bli allt mörkare, och det verkar röra sig skumma varelser bland skuggorna runt kyrkogården. Inte för att Jonathan, Bollan eller Zasha tror på spöken och zombies. Speciellt inte Zasha...
Böckerna om Dillstaligan är fartfylld och rolig läsning för lågstadieåldern. "Zombiekuppen" är den fjärde boken i serien av författarduon Jens Lapidus och Hedda Lapidus. De generösa och finurliga illustrationerna är signerade Gustaf Lord.


Kartritare
Att navigera i en tid av ovisshet

Exhibition 12/6 - 4/7 2021
at Gävle Konstcentrum

In april 2020 Studio Lord's co-founder Gustaf Lord, was tasked to create a comic book dairy reflecting on the current Covid-19 pandemic. That comic is now part of the exhibition "Kartritare - att navigera i en tid av ovisshet" (Cartographers - navigating a time of uncertainty). Other participating artists include: Lars Brink, Inger Drougge-Carlberg, Samira Englund, Jacob Holmberg, Annelie Krantz, [krig], Erika Lövqvist, Nina Svensson, Po Tidholm, Riitta Tjörneryd och Lena Wennberg.

 Gävle Konstcentrum website

I april 2020 fick Studio Lord medgrundare Gustaf i uppdrag att konstnärligt reflektera över den pågående conrona-pandemin. Det resulterade i en teckna serie som nu finns till beskådan på Gävle Konstcentrum. Utställningen rymmer också verk av: Lars Brink, Inger Drougge-Carlberg, Samira Englund, Jacob Holmberg, Annelie Krantz, [krig], Erika Lövqvist, Nina Svensson, Po Tidholm, Riitta Tjörneryd och Lena Wennberg.

Gävle Konstcentrums hemsida