Elin
Hjulström
Lord

elin @ studiolord.se
+46738101185

Portfolio

^

Selected Assignments

Domestic violence
Våld i nära relationer

Client:
Houdini Group

Illustrations for a series of educational films directed at healthcare professionals on how to initiate conversations about domestic violence when seeing signs of it in patients. The films consisted of dramatised conversations and a set of illustrated stills, varying between establishing shots and close ups. The project won the Publishing Prize 2021 for its "sensuous and strong illustrations, straightforward texts and a clear common thread".

Illustrationer till en serie utbildningsfilmer för vårdpersonal om att inleda samtal om våld i nära relationer när patienter uppvisar tecken. Filmerna bestod av dramatiserade samtal och några illustrerade stillbilder, som varierande mellan miljöbilder och närbilder. Projektet fick Publishingpriset 2021 för sina "sinnliga och starka teckningar, rättframma texter och en tydlig röd tråd".

^


SEVEN KINDS OF PEOPLE...
SHAUN BYTHELL

Client:
Natur & Kultur

Illustration for the cover of the Swedish edition of Shaun Bythell's "Seven Kinds of People You Find in Bookshops". It's a dust cover with flaps – and it hides a kid in a bookcase on the inside of the back (when you've read the book you'll get the joke). The cover shows a few "types" (and lots and lots of books!) but you'll have to read the book to know what they are.

Omslagsillustration till den svenska utgåvan av Shaun Bythells "Sju sorters människor du träffar på i en bokhandel". Det är ett skyddsomslag med flikar – som döljer ett barn i bokhyllan på insidan av bakpärmen (du förstår skämtet om du läser boken). Omslaget visar några av "sorterna" (och väldigt många böcker!) men du får läsa boken om du vill veta vilka "sorter" det rör sig om.

^


KOMPISITIONER
KAJSA & MARTA

Client:
Lamour Records

Composers and best friends Kajsa Magnarsson and Marta Forsberg spent the pandemic apart. But by sending short sentences, sounds and words back and forth between their homes in Stockholm and Berlin, they transformed their friendship into a joyful collection of short compositions that brought a curiosity cabinet to mind. Each track is represented by one object on the shelves on the inside (a collaboration with Gustaf). Released on vinyl and digital by Lamour Records.

När tonsättarna och vännerna Kajsa Magnusson och Marta Forsberg samarbetar gör de inte kompositioner utan kompisitioner. Korta meningar och ord som skickats mellan Stockholm och Berlin har bearbetas och förvandlas till små magiska ljudkonstverk som för tankarna till ett kuriosakabinett. Hyllorna på omslagets insida är fulla med föremål som relaterar till musiken (ett samarbete med Gustaf). Skivan är släppt på vinyl och digitalt på Lamour Records.

^


Concert
Posters

Client:
Kulturcentrum

Two posters for two very different concerts at the same venue. The first is a silent film concert commemorating the 100 years anniversary of F. W. Murnau's Nostferatu, where the film was screened to live electronic art music. The second was for a rock concert a few months later.

Två affischer för två väldigt olika konserter på samma spelplats. Den första var en stumfilmskonsert till minne av 100-årsjubileet av F. W. Murnaus Nostferatu, där filmen visades till liveframförd elektronisk konstmusik. Den andra var för en rockkonsert några månader senare.

^


Love in the eye of queen mab
Bjelkeborn

Client:
Triptychos

Cover for Bjelkeborn: Love in the Eye of Queen Mab, CD, Digipack. Queen Mab appears in Shakespeares “Romeo and Juliet”, where she is described as a midwife of dreams, driving her chestnut chariot over sleepers’ noses to give birth to their dreams.

Omslag till Bjelkeborn: Love in the Eye of Queen Mab, CD, Digipack. Drottning Mab är hämtad ur Shakespeares ”Romeo och Julia” där hon beskrivs som en barnmorska av drömmar, en älva med många insektsattribut.

^


Keep Walking
Johnnie Walker

Client:
AWB/Johnnie Walker

“Keep Walking” is a coffee table book with interviews with various cultural figures in Stockholm and their hidden gems in the city. The book was made by the agency AWB on behalf of Johnnie Walker.

”Keep Walking” är en coffee table-bok med intervjuer med olika kulturpersonligheter i Stockholm och deras mindre kända smultronställen. Boken är gjord av byrån AWB på uppdrag av Johnnie Walker.

^


Folket i bild
Kulturfront

Editorial
(cover)

"We have our own voice". The 50th anniversary issue of Folket i Bild/Kulturfront. The cover is a remake of a drawing by Mons from one of the very first issues.

"Vi har vår egen stämma". 50-årsjubileumsnumret av Folket i Bild/Kulturfront. Omslaget är en nytolkning av en teckning av Mons från ett av de allra första numren.

^


Catterfly
Metamorphoses

Client:
Lamour Records

Catterfly's debut album with a metamorphic, cosmic journey through sound and music – which offered plenty opportunities for surrealistic retro sci-fi on the cover. Released on vinyl LP and digital by Lamour Records.

Catterfly's debutalbum är en metamorfisk, kosmisk resa genom ljud och musiklandskap – något som erbjöd många möjligheter till surrealistisk retro-sci-fi på omslaget. Släppt på Lamour Records och finns som vinyl och digitalt.

^


Minecraft
Field notes

Client: Mojang and
Animal Stockholm

A series of pencil drawings made for publication on Minecrafts social media accounts. I don’t think Minecraft requires any introduction, and if it does I’m certainly not the right person to give it, but the essence of this game’s aesthetics is that everything is made out of blocks. It all very square, in other words. One of the most interesting challenges with this assignment was therefore to create dynamic movement and energy in the illustrations, and it took every bit of my comic artist skills to achieve that. The animated book containing the illustrations was made by Animal Stockholm. Visit Minecraft on Instagram to see the result.

En serie blyertsteckningar gjorda för publicering på Minecrafts sociala mediekonton. Jag tror inte att Minecraft kräver någon närmare presentation, och jag är i så fall helt fel person att ge en, men kärnan i spelets estetik är att allt är uppbyggt av block. Det är väldigt fyrkantigt, med andra ord. En av de mest intressanta utmaningarna med det här uppdraget var därför att skapa dynamiska rörelser och energi i illustrationerna, vilket tog varje uns av mina serietecknarfärdigheter att uppnå. Den animerade boken som illustrationerna visades i gjordes av Animal Stockholm. Besök Minecraft på Instagram för att se det färdiga resultatet.

^

About

I’m the kind of person who stoops down to find an amazing world under a gnarly tree root. For as long as I can remember I’ve found stories around me, and when I learned to move them from my imagination to paper and ink it turned into an occupation.

These days I also turn other people’s stories and ideas into ink and colour, as you will find when looking through my portfolio. The outcome is printed or digital: record covers, stills for films, all kinds of illustration and comics.

I’m a full-time freelance illustrator, with a higher education in comics (yes, there is such a thing), registered for corporation tax and member of the The Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers.

Jag är en sån där som böjer sig ner och ser en hel värld under en knotig trädrot. Jag har hittat berättelser i min omgivning så länge jag kan minnas, och när jag lärde mig att flytta dem från min fantasi till papper och tusch hittade jag mitt yrke.

Nuförtiden förvandlar jag också andras berättelser och idéer till tusch och färg, som du kommer att märka när du går igenom min portfolio. Slutprodukten är ibland digital, ibland en trycksak: skivomslag, stillbilder för filmer, olika typer av illustrationer och serier.

Jag är frilansande illustratör på heltid, har en högskoleexamen i serier (tro det eller ej), är medlem i Svenska Tecknare och innehar f-skattsedel.

^